E-Fit je vynikajúcou voľbou aj vo vrcholovom športe vďaka špecifickým možnostiam nastavenia prístrojov.  Tréningové programy sa môžu optimalizovať vyslovene pre vrcholový šport, pri ktorých sa môžu vytvoriť vopred naprogramované a naplánované pohybové vzory, a to dokonca pomocou elektród umiestnených v individuálne vyvýjanom technickom oblečení v závislosti od konkrétneho športového odvetvia.

Osobitný význam môže mať pri pohybe na koľajovej dráhe ako napr. ergometer, spinning, eliptický trenažér – kde výrazne prispieva k cielenému zvýšeniu výkonnosti a k ergonomickejšiemu využitiu svalovej práce. Podstata metodiky spočíva v tom, že modelujúc proces pohybu, jednotlivé svalové skupiny dostávajú vonkajší impulz v poradí ich zapínania, čo vedie k takému javu, ktorý zlepšuje množstvo  a intenzitu sily využitých svalových vlákien v priebehu daného pohybu. Športovec sa tak naučí v priebehu krátkeho (1-2 mesačného) tréningového procesu v danej pohybovej forme zapájať svaly v správnom poradí a intenzite,  správne použitie ktorých potom vedie k zlepšeniu výkonnosti. Ďalšou veľkou prednosťou prístrojového tréningu je skrátenie času potrebného na zohriatie,  čo je možné vďaka tomu, že počas tréningu E-Fit pôsobením vonkajšieho stimulu od začiatku sa zapája väčšie množstvo svalavých vlákien a tak v dôsledku kratšieho trvania zohriatia športovcom zostávajú väčšie energetické rezervy potrebné pre samotný športový výkon. Treba však mať na pamäti, že rozcvičenie kĺbov je stále dôležité a v dôsledku zväčšenej svalovej práce môžu byť vystavené väčšej záťaži.

E-Fit kladie veľký dôraz na športovo-špecifický vývoj, čo umožňuje najlepšie prispôsobenie technológie k tréningu pre zvýšenie výkonnosti a efektivity. Takým vývojom je napr. individuálne navrhnuté technické oblečenie s pokrytím konkrétnych svalých skupín potrebným k aktuálnemu športu a zabezpečenie čo najväčšieho komfortu a voľnosti pohybu pri vykonávaní cielených cvikov.  Rovnako dôležité je vytvorenie individuálnych programov, čo by sme chceli potvrdiť dlhodobým a cieleným výskumom, aby sme umožnili bezpečné využitie tejto novej metódy.  V súčasnosti prebieha náš projekt a výskum, ktorého hlavnou problematikou je vývoj špeciálneho prístroja a technického oblečenia pre veslovací tím, čo umožňuje využitie technológie napr. na veslovacom ergometri takým spôsobom, aby dvaja športovci – ktorí sú najlepší v párnej šúťaži – mali svoj pohyb vzájomne synchronizovaný. Tréning dvoch športovcov prebieha na ergometri súčasne, ale cez nezávislé kanále, čo môže priniesť pri dlhodobej aplikácii zyvýšenie synchronizácie ich pohybu.