V dnešnom zrýchlenom tempe života si každý uprednostňuje svoju prácu,  jeho zdravie, osobný život, voľný čas sú odsunuté do pozadia. Mnohí kvôli kariére odpracujú aj 10-16 hodín denne a tak  pre nedostatok času či energie venujú stále menej pozornosti zdravej výžive a telesnej aktivite. E-Fit™  ponúka riešenie iba za 2×20 minút týždenne pre každého, kto sa usiluje o zdravší, viac športový a vedomý životný štýl!

E-Fit™ sa rozhodol vytvoriť príležitosť, ktorou odvezie najmodernejšiu a najefektívnejšiu trénigovú metódu  na pracoviská a vyžadujúc minimálne časové náklady sprístupní telesný pohyb pre každého. Popri programoch na tréning a tvarovanie postavy je daná aj možnosť rehabilitácie alebo preventívneho posilnenia oslabeného svalstva chrbtice a kostrového svalstva, ošetrenia už vyvinutého patologického stavu, korekcie nesprávneho držania tela zapríčineného vyplymi pracovného prostredia.

Efekt cvičenia sa ukáže už po niekoľkých tréningoch a po 8-10 tréningoch sa výrazne zlepšuje tonus svalstva chrbta a hlbokých svalov chrbtice, ich podporná funkcia, čím sa znižuje zaťaženie medzistavcových platničiek a stavcov.

Snažíme sa o vytvorenie mobilnej jednotky, pomocou ktorej by bola možná realizácia tréningu alebo ošetrenia pre správne držanie tela aj v pracovnom prostredí. Kombinácia prístroja E-Fit™ a špeciálnych cvikov pre správne držanie vypracovaných fyzioterapeutmi raz – dvakrát týždenne môže priniesť výrazné zlepšenie.

Spoločne s našim partnerom, firmou MyStressIndex Zrt. sme vytvorili kombinovaný balíček, ktorý zahŕňa ošetrenie prístrojom E-Fit™  a službu vyšetrenia celkového stavu od MyStressIndex.  Pomocou tohto balíčka sa môže súčasne realizovať vyšetrenie zdravotného stavu a preventívne alebo liečebné ošetrenie, a to v pracovnom prostredí alebo vo vytvorených štúdiách E-Fit™.