E-Fit poskytuje nové príležitosti nielen v oblasti športu a pohybu, ale významné výsledky dosahuje aj v rehabilitácii.
Prístroj série EF-1280M medical sa používa predovšetkým na liečebnú rehabilitáciu  po úrazoch a poraneniach , ako aj na liečbu nesprávneho držania tela spôsobeného negatívnymi vplyvmi prostredia či pracovného zaťažovania. Popritom bol vyvinutý na preventívne posilnenie oslabených svalov chrbtice a kostrového svalstva a na liečbu už vyvinutého patologického stavu. V rámci toho sa snažíme o vytvorenie mobilnej jednotky, pomocou ktorej by bolo možné odcvičenie súčasne dvoch osôb  za cca. 15 minút na malom mieste (max 10 m2) hoci aj v pracovnom prostredí  raz- dva krát týždenne, v kombinácii so špeciálnymi cvikmi pre zlepšenie držania vyvinutými pomocou fyzioterapeutov.

Efekt cvičenia sa ukáže už po niekoľkých tréningoch a po 8-10 tréningoch sa výrazne zlepšuje tonus svalstva chrbta a hlbokých svalov chrbtice, ich podporná funkcia, čím sa znižuje zaťaženie medzistavcových platničiek a stavcov. Vesta technického oblečenia, špeciálne vyvinutá na tento cieľ umožňuje cielené umiestnenie elektródy a vďaka inovatívnym riešeniam ošetrenia je možné vykonávať s minimálnymi nepríjemnosťami a časovými nákladmi.

Spoločne s našim partnerom, firmou MyStressIndex Zrt. sme vytvorili balíček, ktorý zahŕňa ošetrenie prístrojom E-Fit a službu vyšetrenia celkového stavu od MyStressIndex.  Pomocou tohto balíčka sa môže súčasne realizovať vyšetrenie zdravotného stavu a preventívne alebo liečebné ošetrenie v pracovnom prostredí alebo v štúdiách E-Fit.

Okrem liečby je možná realizácia dlhodobo použitého  E-Fit ness tréningu v pracovnom prostredí, čo umožňuje inak mentálne preťaženému zamestnancovi, aby si vymenil viachodinové klasické tréningové formy s časovo náročným cestovaním a prezliekaním za20 minútový tréning E-Fit dvakrát týždenne, hoci aj počas prestávky v práci. Čoraz viac zákonov a predpisov reguluje a poskytuje príležitosť pre rozvíjanie a využitie služieb podporujúcich a zlepšiacich zdravie aj na pracovisku.