• Metóda elektrickej stimulácie svalstva spojená aktívnymi cvičeniami prispeje k vývoju objemu a pružnosti svalov, čiže v tomto prípade sa nejedná o ošetrenia, či tréningy v ležiacej polohe, známej z kozmetických činností! Súbežne s elektrickou stimuláciou svalstva, v šatách uskutočňujeme jednoduché gymnastické a posilňovacie cvičenia a tým dosahujeme desať krát väčší účinok vo vývoji svalstva a v spaľovaní tukov, ako keby sme tieto dve činnosti uskutočňovali zvlášť.

  • Kľúčom a podstatou účinnosti tréningu E-Fit je súbežná stimulácia celého tela. Napínanie všetkých svalových skupín sa uskutočňuje v rovnakom čase, a tak dosiahneme, že priemerná doba tréningu sa skráti na šestinu pôvodného času, potrebného na precvičenie celého tela. Počas dlhých hodín trávených v klasických posilňovniach, vykonávame cvičenia na aktívny pohyb jednotlivých svalových skupín samostatne, čo podľa jednotlivých svalových partii tela znamená 15 až 20 minút, a z jednotlivých cvičení cvičíme aj po 3-4 sériách, čo sa rovná približne 30-40 stiahnutiam svalov. Oproti tomu s prístrojom E-Fit sa uskutočňuje tréning všetkých svalových skupín súčasne a vďaka elektrickým impulzom prebieha 30-40 micro-stiahnutí svalov za sekundu vo všetkých dotknutých partiách.

  • Popri tom všetkom sú naše svaly v tomto napätom stave ďalej stimulované aj vykonávanými základnými cvičeniami, čo znamená približne 36 000 stiahnutí svalstva po celom tele a to všetko v priebehu 20-tich minút. Podstata stroja E-Fit spočíva vo veste a šortkách vyrobených zo silného, ale ľahkého materiálu. Toto antibakteriálne, ľahko čistiteľné oblečenie, vyrobené zo vzdušného materiálu ukrýva a udržiava v sebe pripevnené elektród