• Stroj E-Fit má nezávislých kanálov, ktoré zabezpečujú presné rozmiestnenie elektród na jednotlivých svalových skupinách, tým pokryjúc takmer celé svalstvo tela.

  • Špeciálne tréningové šortky a vesta sú vyrobené zo vzdušného antibakteriálneho materiálu, ktorý zabezpečuje tie najvyššie hygienické štandardy a správnu pozíciu pre elektródy.

  • Káble sa nachádzajú vo vnútri tréningovej vesty a šortiek, nebránia pohybu a vďaka pružným remienkom je ich nosenie pohodlné.

  • Tréningové oblečenie je vybavené 10-mi pármi elektród. Jeden pár elektród precvičí len jednu skupinu svalov, čím možno selektívne stimulovať vybrané naťahovače a ohýbače. (lýtkový sval, stehnové svaly, veľký sedací sval, hlboký chrbtový sval, horný chrbtový sval, brušné svaly, prsné svaly, biceps a triceps). Elektródy sú pripnuté na svaly pomocou dobre regulovateľných spôn.

  • Počas tréningu dochádza k postupnému zosilňovaniu impulzov, čo zabraňuje náhlemu trhnutiu (pocitu elektrického šoku).

  • Sila, hĺbka, frekvencia a čas impulzov je nastaviteľná, čím sa tréning môže viac prispôsobiť klientovi.

  • Dobu odpočinku medzi impulzmi je možné nastaviť podľa úrovne fyzickej kondície a frekvencie tréningov.

  • Vlny Duplex vyrobené technológiou SD dual znižujú asimiláciu svalov a nervov.

  • Špeciálne, unikátne elektródy FCPE rozdeľujú impulzy rovnomerne a pôsobia na celý povrch svalu. Vďaka celoplošnej a vysokej vodivosti elektród môže byť napätie na jednotlivých svalových častiach znížené a tým účinnosť tréningu zvýšená.

  • Držiak a podstavec stroja sú vyrobené z masívnej nerezovej (inox) ocele. Tréningové oblečenie (vesta, šortky) a káble sú vybavené profesionálnymi kovovými konektormi.

  • Vďaka technológii I.S.T. boli z tela úplne eliminované vyštiepenia a interferencie, čím sa jej využitie stalo ešte bezpečnejším. Podstatou technológie I.S.T. je, že časovo posúva impulzy vychádzajúce z kanálov, čiže v danom časovom okamihu sa naraz stimuluje len jeden bod na ľudskom tele. Najväčšou prednosťou toho je, že sa eliminujú prípadné prúdové interferencie medzi jednotlivými pármi kanálov a starostlivo nastavená frekvencia posunu umožňuje, aby bol tento časový posun medzi svalovými skupinami pre klienta nepostrehnuteľný. Ďalšou výhodou je, že tým celkové energetické nároky prístroja a výkon vznikajúceho signálu sa môžu minimalizovať a množstvo elektrického prúdu vysielaného do ľudského tela – vrátane všetkých 12 kanálov spoločne – sa rovná len intenzity jedného kanála. Čiže celkový výkon prístroja pri plnej modulácii je maximálne 3,5 Wattov, ale s ohľadom na vrcholy impulzov a pauzu medzi impulzmi je reálny výkon nie viac ako 0,6 Wattov RMS a tým je jedinečným medzi prístrojmi svojho druhu na trhu. Vďaka technológii I.S.T. prístroje E-Fit spôsobujú oveľa menšie elektrické a tepelné zaťaženie organizmu v porovnaní s ostatnými EMS prístrojmi, čím je ich používanie bezpečnejšie, ale rovnako účinné.